sp15@edu.gorzow.pl

+48957228729

+48667659236

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych uczniowie mogą niwelować swoje słabe strony i bazować na mocnych. Pracują wytrwale i z wielką chęcią nie zapominając przy tym o zasadach kultury osobistej.

 

Pedagog – B. Kępińska

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

01 października 2021