sp15@edu.gorzow.pl

+48957228729

+48667659236

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Harmonogram egzaminów w 2022 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania
i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego

w Gorzowie Wielkopolskim