09 lutego 2022

Rozwiązywanie konfliktów drogą pokojową.
Dzień Bezpiecznego internetu.

8 lutego w klasie II c poruszano wiele problemów dotyczących unikania konfliktów, a także rozwiązywania ich drogą pokojową.

Lekcja prowadzona przy współudziale pedagoga szkolnego była bardzo udana. Uczniowie pięknie wypowiadali się na temat kultury zachowania się, szacunku do innych, współodczuwania itp. Każdy uczeń brał czynny udział w każdym działaniu. Na zajęciach poruszano także problem właściwego korzystania z Internetu. W ten sposób Dzień Bezpiecznego Internetu, święto obchodzone w całej Europie stało się też przesłanką do uświadomienia uczniom jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Na zajęciach panowała bardzo miła atmosfera. Każdy uczeń odnosił się do innych z szacunkiem, zrozumieniem. Piękne, logiczne wypowiedzi dzieci świadczyły o tym, że poruszane problemy nie tylko były im bliskie, ale także przyczynią się do jeszcze większej odpowiedzialności, wrażliwości na krzywdę innych, a co za tym przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom także w internecie.

Pedagog Beata Kępińska

Wychowawca klasy II c Monika Brałko

  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl

Adres naszej skrytki:

/SP15Gorzow/Skrytka ESP

Nasz adres: AE:PL-47173-29867-TAISU-24