24 sierpnia 2022

Organizacja rozpoczęcia nowego roku szkolnego

1 września 2022 r. (czwartek)

 

godz. 8.00 Msza św. w kościele parafialnym przy ul. Mieszka I.

 

godz. 9.00

 • spotkanie uczniów klas pierwszych na boisku szkolnym (w razie deszczu – sala gimnastyczna) – przydział do klas;

 • spotkania z wychowawcami w gabinetach:

 

kl. 1a – gab. 13            kl. 1b – gab. 14        kl. 1c – gab. 15

 

godz. 9.30

 • spotkanie uczniów klas siódmych na boisku szkolnym (w razie deszczu – sala gimnastyczna) – przydział do klas.

 

Wariant I

 

Godzina 10.00

Uczniowie klas I-VIII spotykają się na boisku szkolnym - Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023. Następnie przechodzą do gabinetów wg przydziału:

kl. 2a – 14                                kl. 6a – 17

kl. 2b – 13                                kl. 6b – 22

kl. 3a – 25                                kl. 7a – 11

kl. 3b – 15                                kl. 7b – 12

kl. 3c – 16                                kl. 8a – 23

kl. 4a – 26                                kl. 8b – 34

kl. 4b – 24                                kl. 8c – 33

kl. 5a – 31                                kl. 8d – 21

kl. 5b – 32                                kl. 8e – 37 

                                                 kl. 8f - 36

 

Wariant II

 

Godzina 10.00

Uczniowie klas VI-VIII spotkają się w sali gimnastycznej - Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023, a następnie z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach:

kl. 6a – 17                                kl. 8a – 23

kl. 6b – 22                                kl. 8b – 34

kl. 7a – 11                                 kl. 8c – 33

kl. 7b – 12                                 kl. 8d – 21

kl. 8e – 37                                 kl. 8f - 36

 

Godzina 10.30

Uczniowie klas I -V spotkają się w sali gimnastycznej - Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023, a następnie z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach:

kl. 2a – 14                            kl. 4a – 26

kl. 2b – 13                            kl. 4b – 24

kl. 3a – 25                            kl. 5a – 31

kl. 3b – 15                            kl. 5b – 32

kl. 3c – 16

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Uczniów obowiązuje gala mundurowa (zapis w Statucie SP15).

 • Do szkoły mogą wejść tylko rodzice uczniów klas pierwszych! Pozostali rodzice/opiekunowie oczekują na swoje dzieci poza budynkiem (boisko szkolne).

 • Spotkania z wychowawcami trwają około 1 godziny zegarowej. 

 

UWAGA!

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej odbędą się 1 września 2022 r. po uroczystej Inauguracji Roku Szkolnego 2022/2023.

Rodziców uczniów, którzy korzystać będą z opieki świetlicowej w r. szk. 2022/2023 zapraszamy na zebranie organizacyjne - wypełnienie formalności.

 

 

 1. pl
 2. en
 3. uk
 1. pl
 2. en
 3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl

Adres naszej skrytki:

/SP15Gorzow/Skrytka ESP

Nasz adres: AE:PL-47173-29867-TAISU-24