30 sierpnia 2022

Obiady w szkole

W roku szkolnym 2022/2023 catering obiadowy prowadzi nadal firma Swojska Chata. Zmienia się stawka żywieniowa i wynosi 8 zł od dziecka, za jeden dzień.

Opłaty za każdy miesiąc należy dokonywać po informacji od kierownika świetlicy (podanej na Librusie), w której każdorazowo podana jest kwota i termin zapłaty.

W razie dłuższej nieobecności dziecka (powyżej jednego dnia) można dokonać odpisu za obiad w następnym miesiącu, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu- przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Kwota za wrzesień: 20 dni żywieniowych x 8zł : 160zł. Płatne do 01.09.2022r.

 

Dane do przelewu: Zakład Gastronomiczny Swojska Chata, nr rachunku Alior Bank 65249000050000460082643838

Tytuł przelewu: Szkoła Podstawowa nr 15, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc za który dokonujemy opłaty.

  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl

Adres naszej skrytki:

/SP15Gorzow/Skrytka ESP

Nasz adres: AE:PL-47173-29867-TAISU-24