16 września 2021

Konkurs na najlepsze przebranie za postać pochodzącą z państw partnerskich projektu Erasmus+

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV– VIII naszej szkoły.

Cel konkursu:

- popularyzacja projektu „Szczęśliwe dzieci, chętni do współpracy uczniowie, wydajne umysły” realizowanego przez SP 15 w ramach programu Erasmus+

- poszerzenie wiedzy na temat państw członkowskich Unii Europejskiej

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka

- pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych

Termin

Prezentacja przebrania nastąpi 14 października po akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zasady:

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp.

2. Konkurs przeprowadzony jest w wyżej określonym czasie.

3. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednego przebrania.

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

5. W ramach konkursu uczniowie przebierają się za dowolną postać (historyczną, filmową, muzyczną, artystyczną, bajkową) pochodzącą wyłącznie z krajów partnerskich naszego projektu: Francja, Hiszpania, Włochy, Szwecja, Irlandia.

6. Kryteria oceny:

a) podobieństwo do postaci

b) estetyka pracy,

c) oryginalność,

d) stopień trudności,

e) jakość wykonania

f) kreatywność

Przewiduje się nagrody dla zwycięzców. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 października poprzez stronę internetową szkoły (www.nowa-sp15gorzow.pl) oraz profil na facebooku (www.facebook.pl/Szkoła-Podstawowa-nr-15-w-Erasmusie-111964950711914)

Swój udział w konkursie należy zgłosić panu Arturowi Świerzko do 1 października. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz postać, za którą będzie ta osoba przebrana.

Osoba odpowiedzialna: Artur Świerzko

W kwestiach spornych decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp.

  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl

Adres naszej skrytki:

/SP15Gorzow/Skrytka ESP

Nasz adres: AE:PL-47173-29867-TAISU-24