05 czerwca 2024

Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 15

W miniony wtorek, 4 czerwca, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego świętowała jubileusz 60-lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8.30 mszą świętą w kościele przy ul. Mieszka I, podczas której modlono się za całą społeczność szkolną – obecnych uczniów, absolwentów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
Następnie, o godz. 10.00 w budynku szkoły odbyła się część oficjalna. Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły, pani Karolina Jankowiak, która w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie szkoły dla lokalnej społeczności oraz przypomniała najważniejsze wydarzenia z jej historii. Następnie głos zabrali goście, którzy gratulowali szkole wspaniałych osiągnięć i życzyli dalszych sukcesów.
Wśród gości honorowych znaleźli się byli dyrektorzy szkoły oraz obecni nauczyciele, rodzice uczniów, dyrektorzy gorzowskich szkół, instytucji, z którymi szkoła na co dzień współpracuje, radni, przedstawiciele instytucji oświatowych. Ci najbardziej zasłużeni dla naszej szkoły zostali wyróżnieni jako „Przyjaciele Piętnastki” i otrzymali jubileuszową statuetkę. Od dziś to miano noszą:
- pan Ireneusz Dreger (dyrektor szkoły w latach 1970-78),
- pani Agnieszka Pozarzycka – długoletnia przewodnicząca Rady Rodziców,
- Państwo Anna i Janusz Stopyrowie - dziadkowie naszej uczennicy Agaty, którzy byli i są zaangażowani w działania szkoły,
- Państwo Zbigniew i Hanna Rudzińscy – przedstawiciele PTTK Ziemia Gorzowska
- pani Christelle Becker – koordynatorka projektów Erasmus+ z Francji
- panowie płk. Adam Kotarak, mjr Waldemar Baran i por. Przemysław Walczak – przedstawiciele WCR Gorzów Wielkopolski
- panie Monika Kujawska-Marszałek oraz Monika Wawro – przedstawicielki Europe Direct Zielona Góra
 
Część artystyczną jubileuszu przygotowali uczniowie pod kierunkiem pań: Izabeli Jaber, Anny Bobin, Beaty Kępińskiej, Moniki Brałko i pana Jacka Mataczyny. Na szkolnej scenie zaprezentowano różnorodne występy, w tym: pokazy taneczne oraz koncerty muzyczne m.in. naszych absolwentek. Występy młodych artystów spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem i gromkimi brawami.
Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego można było skosztować jubileuszowego tortu. W kuluarach odbywały się rozmowy, wspomnienia oraz wymiana doświadczeń między byłymi i obecnymi pracownikami szkoły.
Na zakończenie uroczystości, na boisku szkolnym odbył się festyn z licznymi atrakcjami. Całe wydarzenie przebiegło w atmosferze radości i wspólnoty, a piękna pogoda dodatkowo sprzyjała świętowaniu na świeżym powietrzu.
 
     Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego był nie tylko okazją do wspomnień, ale także momentem, w którym można było dostrzec, jak wiele dobrego szkoła wnosi do życia swoich uczniów i całej lokalnej społeczności. Wszyscy obecni zgodnie podkreślali, że nasza szkoła to miejsce wyjątkowe, pełne ciepła, przyjaźni
i wzajemnego szacunku.
 
 
 
   
  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl

Adres naszej skrytki:

/SP15Gorzow/Skrytka ESP

Nasz adres: AE:PL-47173-29867-TAISU-24