07 lipca 2022

Informacja dla obywateli Ukrainy dotycząca szczepień ochronnych

Minister Zdrowia informuje, że dzieci przebywające na terenie Polski w związku z wojną w Ukrainie powinny być szczepione w ramach aktualnego Programu Szczepień Ochronnych (PSO) z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach (szczepienia bezpłatne). Szczepienia te powinny być realizowane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych Minister Zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

 

Za priorytetowe działania należy przyjąć:

 • szczepienie przeciw odrze szczepionką MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) w grupie najmłodszych dzieci w drugim roku życia,
 • szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zgodnie z wiekiem,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zgodnie z wiekiem,
 • szczepienie przeciw COVID-19 zgodnie z narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19.
 • szczepienia poekspozycyjne, które są wymagane w zapewnieniu zdrowia i życia pacjenta (tężec, wścieklizna) powinny być wykonane niezwłocznie zgodnie z decyzją lekarza.

 

W Komunikatach z 08.02.2022 i 10.03.2022 Minister Zdrowia wskazał jak powinny być prowadzone szczepienia dzieci z Ukrainy.

 • Dzieci przebywające na terenie Polski w związku z wojną w Ukrainie powinny być szczepione w ramach aktualnego Programu Szczepień Ochronnych (PSO) z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach (szczepienia bezpłatne).
 • Szczepienia powinny być wykonywane w ramach Kalendarza szczepień https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2022-2/ w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Szczepienia powinny być realizowane wg Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz) ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia.
 • W przypadku braku szczepień u dziecka z Ukrainy, rodzice lub opiekunowie powinni być zachęcani do poddania dziecka szczepieniom ochronnym zgodnie z PSO na 2022 r.

Ważne informacje dodatkowe:

 • osoby pozostające na terenie naszego kraju ponad okres 3-ch miesięcy od dnia przekroczenia granicy, mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r.,
 • w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień,
 • w przypadku dzieci hospitalizowanych o nieznanym statusie szczepienia należy ocenić stan uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby badaniem oceny poziomu przeciwciała anty-HBs,
 • nie zaleca się rutynowego wykonywania badań serologicznych w celu ustalenia statusu uodpornienia,
 • prowadzenie dokumentacji szczepień dziecka zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, w tym dokumentowanie szczepień ochronnych w https://szczepienia.pzh.gov.pl/e-karta-szczepien-czyli-uruchomienie-elektronicznej-dokumentacji-wykonania-kazdego-szczepienia/wersja=dla-lekarzy
 • informacje dotyczące wyceny świadczenia oraz o sposobie rozliczenia za wykonane świadczenia będą przekazane za pośrednictwem NFZ.

 

Minister Zdrowia wskazuje potrzebę jak najszerszego wykonywania szczepień przeciw COVID-19 uchodźców z Ukrainy. Szczepieniami  powinny być objęte dzieci w wieku ≥5 lat oraz dorośli. Szczepienia powinny być realizowane szczepionkami dostępnymi w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 zgodnie ze wskazaniami i schematem postępowania realizowanym w Polsce. Z uwagi na jedno-dawkowy schemat szczepienia, dla osób dorosłych rekomendowana jest jedno-dawkowa szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson).

KOMUNIKATY Ministra Zdrowia w sprawie sposobu realizacji szczepień dzieci z Ukrainy

 • Wytyczne dot. sposobu realizacji szczepień dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. Komunikat z dnia 10.03.2022.
 • Komunikat w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Komunikat z dnia 08.10.2022.

KOMUNIKAT Ministra Zdrowia w sprawie szczepień uchodźców przeciw COVID-19.

Szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z Ukrainy. Komunikat z dnia 25.02.2022.

Program Szczepień Ochronnych obowiązujący w Polsce

Program Szczepień Ochronnych obowiązujący w Ukrainie

https://szczepienia.pzh.gov.pl/komunikaty-ministra-zdrowia-w-sprawie-sposobu-realizacji-szczepien-ochronnych-dzieci-z-ukrainy/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzupelnienie-komunikatu-z-dnia-4-marca-2022-r-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-przekroczyly-granice-rzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-o-wytyczne-dotyczace-sposobu-realizacji-szczepien-u-dzieci-na-podstawie-programu-szczepien-ochronnych-pso-na-2022-rok

 

 1. pl
 2. en
 3. uk
 1. pl
 2. en
 3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl

Adres naszej skrytki:

/SP15Gorzow/Skrytka ESP

Nasz adres: AE:PL-47173-29867-TAISU-24