sp15@edu.gorzow.pl

+48957228729

+48667659236

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego składamy ogromne podziękowania wszystkim uczniom i nauczycielom za udział w akcji charytatywnej „Pola Nadziei”. Co roku wspomagamy Hospicjum Św. Kamila poprzez sprzedaż cebulek żonkili. W tym roku rozdysponowaliśmy 200szt. żółtych kwiatów, które są symbolem nadziei w walce

z chorobą nowotworową. Kwitnące żonkile są wyrazem wrażliwości, solidarności i miłości, a nasi uczniowie są wzorem do naśladowania, gdyż swoją postawą sprawiają, że hospicja kontynuują misję opieki i pomocy. Dochód ze sprzedaży w całości zostanie przekazany organizatorom w/w kampanii.

 

Samorząd Uczniowski

Akcja charytatywna "Pola Nadziei"

20 września 2021