Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia to Święto upamiętniające jedno z największych zwycięstw oręża polskiego odniesione w Bitwie Warszawskiej 1920 r. nad Rosją Sowiecką. W okresie II Rzeczypospolitej obchodzone bardzo uroczyście dla upamiętnienia walk w obronie Ojczyzny. Nie zostało nigdy anulowane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je podczas II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim do 1947 r. W następnych latach zaniechano jego obchodów i ustanowiono Dzień Wojska Polskiego (12 października) – upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy 1 DP im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. W latach 1990–1992 Święto obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 r. przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Wtedy też po raz pierwszy odbyły się centralne obchody tej uroczystości.

Patron Szkoły Podstawowej nr 15 imienia Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Wg pisma  PREZYDIUM Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, Kuratorium Okręgu Szkolnego z dn. 27.08.1964 r.

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze działając w oparciu o przepisy § 10 i 11 zarządzenia Ministra Oświaty z 25.05.1960 r. w sprawie nazw szkół, uwzględniając wniosek SFBS w Gorzowie z 28. 04. 1964 r. – nadaje Szkole Tysiąclecia w Gorzowie Wlkp. imię Ludowego Wojska Polskiego.

Widniejąca do 1989 r. na tablicy nazwa Ludowe Wojsko Polskie nie była nazwą oficjalną. Przymiotnik ludowe był używany w poprzednim systemie w celach propagandowych dla podkreślenia związków z panującym ustrojem, ale nie występował w oficjalnej nazwie wojska.

31 grudnia 1989 roku weszła w życie Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 roku o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zgodnie z tą ustawą dotychczasowa Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została nazwana Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronem naszej szkoły jest Wojsko Polskie

  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl