27 August 2021

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 Zmiany

1 września 2021 r. (środa)

 

godz. 8.00 Msza św. w kościele parafialnym przy ul. Mieszka I.

godz. 9.00

 • spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcami na boisku szkolnym (w razie deszczu – sala gimnastyczna) – przydział do klas;

 • spotkania z wychowawcami w gabinetach. W tych spotkaniach może wziąć udział maksymalnie jeden uczeń z jednym rodzicem.

kl. 1a – świetlica na parterze

kl. 1b – sala gimnastyczna

 

Wariant I (warunki atmosferyczne sprzyjające organizacji uroczystości na boisku szkolnym)

 

Godzina 9.30 

Uczniowie klas I-V spotykają się na boisku szkolnym na apelu. Następnie przechodzą do gabinetów wg przydziału:

kl. 2a – 17

kl. 2b – 14

kl. 2c - 16

kl. 3a – 13

kl. 3b – 15

kl. 4a – 31

kl. 4b – 32

kl. 5a – 12

kl. 5b – 22

 

Godzina 10.00

Uczniowie klas VI-VIII spotykają się na boisku szkolnym na apelu. Następnie przechodzą do gabinetów wg przydziału:

kl. 6a – 11

kl. 7a – 33

kl. 7b – 34

kl. 7c – 37

kl. 7d – 21

kl. 7e – 36

kl. 8a – 25

kl. 8b – 24

kl. 8c – 23

kl. 8d – 26

 

Wariant II (deszcz)

Uczniowie klas II-VIII spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach o wyznaczonych godzinach:

 

Godzina 9.30:

kl. 2a – 17

kl. 2b – 14

kl. 2c - 16

kl. 3a – 13

kl. 3b – 15

kl. 4a – 31

kl. 4b – 32

 

Godzina 10.00:

kl. 5a – 12

kl. 5b – 22

kl. 6a – 11

 

Godzina 10.30

kl. 7a – 33

kl. 7b – 34

kl. 7c – 37

kl. 7d – 21

kl. 7e – 36

kl. 8a – 25

kl. 8b – 24

kl. 8c – 23

kl. 8d – 26

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Uczniów obowiązuje gala mundurowa (zapis w Statucie SP15).

 • Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 • Do szkoły mogą wejść tylko rodzice uczniów klas pierwszych! Pozostali rodzice/opiekunowie oczekują na swoje dzieci poza budyniem zachowując odpowiedni dystans społeczny.

 • Spotkania z wychowawcami trwają około 1 godziny zegarowej. Klasy opuszczają sale pojedynczo. Wychowawcy przed zakończeniem spotkania są zobowiązani sprawdzić, czy na korytarzu nie przebywa inna klasa.

 • Przypominamy o konieczności zapoznania się z opracowaną procedurą funkcjonowania w Szkole Podstawowej nr 15 w czasie epidemii koronawirusa (dostępna na stronie szkoły).

 

UWAGA!

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej odbędą się 1 września 2021 r. po rozpoczęciu roku szkolnego, około godziny 9.45 (jedyna możliwość dopełnienia formalności).

 

Mierzenie i możliwość złożenia zamówienia na mundurek szkolny:

 • klasa 1a, godzina 15.30
 • klasa 1b, godzina 16.15

 1. pl
 2. en
 3. uk
 1. pl
 2. en
 3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl