29 November 2021

Maraton Lekcji Otwartych 2021/2022

W tym roku udało nam się powrócić do szkolnej tradycji, jaką jest organizacja Maratonu Lekcji Otwartych. Mieliśmy ogromną przyjemność obserwować cztery wyjątkowe lekcje przeprowadzone przez: Panią Jolantę Woćko (język polski), Panią Martę Andrysiak (chemia), Panią Annę Kosmendę (historia) oraz Panią Iwonę Hajdo (edukacja matematyczna). Lekcje otwarte zawsze są dla nas motywacją i inspiracją do rozwoju. To czas wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się oraz odkrywania nowych rozwiązań edukacyjnych. Tak też było w tym roku. Obszarem do obserwacji była aktywność uczniów. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że dzięki takim lekcjom nasi uczniowie mogą osiągnąć sukces. 

Nasz maraton rozpoczęliśmy od języka polskiego, zadaniem uczniów klasy 7d było ocenić ile jest zemsty w “Zemście” Aleksandra Fredry. Pani Jolanta Woćko zaplanowała dla swoich podopiecznych wiele zadań na różnych poziomach trudności. Pracę uczniów organizowały różne elementy oceniania kształtującego. Jak na prawdziwą lekcję OK przystało nauczyciel napracował się przed, a w czasie lekcji ciężko pracowali uczniowie. 

Następnie udaliśmy się na lekcję chemii w klasie 8c. Uwierzcie, że po tych zajęciach reakcja zobojętniania była już jasna dla każdego ucznia jak i nauczyciela - obserwatora. Pani Marta Andrysiak zadbała, aby jej uczniowie uczyli się doświadczając, sami obserwowali i wyciągali wnioski. Efekt widoczny był podczas podsumowania. 

Dzień trzeci należał do historii. Klasa 8b wraz z Panią Anną Kosmendą poznawała wydarzenia II wojny światowej z perspektywy dziecka. Uczniowie pracowali w parach wykorzystując różnorodne materiały źródłowe. Czy można w lepszy sposób poznawać naszą historię? 

Ostatni dzień należał do klasy 3b i Pani Iwony Hajdo, która zaprezentowała lekcję edukacji matematycznej. Uczniowie pracowali w grupach w obwodzie stacyjnym układając i rozwiązując zadania tekstowe. Najmłodsi uczestnicy Maratonu udowodnili, że potrafią pracować na najwyższych poziomach Taksonomii Blooma.

Szczegółowe opisy lekcji otwartych dostępne są na naszym profilu: Szkoła Podstawowa nr 15 Laboratorium Szkół Uczacych się w portalu społecznościowym Facebook. 

Najlepszym podsumowaniem tego wydarzenia będą słowa Konfucjusza: 

“Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Dziękuję wszystkim prowadzącym i uczestnikom za chęci, zaangażowanie i dążenia do tego, aby nasi uczniowie świadomie uczyli się każdego dnia.  

 

Karolina Jankowiak

 
  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl