06 April 2022

Zajęcia reintegracyjne w klasie Va

Lekcja wychowawcza to taki czas, kiedy możemy nie tylko uczestniczyć w zajęciach, ale przede wszystkim próbować rozwiązywać wspólne problemy. Po izolacji spowodowanej pandemią chcemy odbudować relacje między uczniami, wzmocnić kondycję i odporność psychiczną dzieci, kształtować umiejętność współdziałania. Celem naszym jest kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, dlatego też stosujemy różnorodne formy i
metody pracy, aby osiągnąć zamierzony cel.
Zajęcia reintegracyjne w klasie Va to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka. Gry dydaktyczne, losowo wybrane grupy i nie tylko, mobilizują do właściwego przestrzegania norm i zasad, uczą zdrowej rywalizacji, a także szacunku do drugiego człowieka.
Pedagog szkolny i wychowawca klasy Va
Beata Kępińska
 
 
 
 
  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl