Już w 1964 r. powołano drużynę harcerską, która nosiła imię Aleksandra Zawadzkiego. Rok później powstała drużyna męska, zaczęły pracować dwie drużyny zuchowe.

Znaczącą dla szkoły datą jest dzień 12 października 1967 r. Komitet Rodzicielski przekazał wówczas szkole sztandar jako żywy symbol przynależności Ziemi Lubuskiej do Polski.

W roku szkolnym 1973/74 uroczyście obchodzono 10-lecie istnienia szkoły oraz wręczenie Sztandaru dla Szczepu działającego przy SP 15.

W następnym roku wizytujący szkołę bardzo wysoko ocenili naszą placówkę i zaliczyli ją do przodujących w mieście i powiecie. SP 15 została odznaczona medalem KEN. 11 października 1985 r. sztandar szkoły został udekorowany odznaką Za zasługi dla rozwoju województwa gorzowskiego. Dzięki pomocy żołnierzy LWP, rok później, otwarto harcówkę.

W 1988 r. ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe (w 41 oddziałach uczyło się 1143 uczniów mając do dyspozycji 20 gabinetów) powołano Społeczny Komitet Rozbudowy SP 15.

W następnym roku szkolnym placówce nadano odznakę Za zasługi dla ZBoWiD. Uroczyście obchodzono też 25-lecie placówki. Komitet Rodzicielski Zorganizował zbiórkę pieniędzy na kserokopiarkę.

Lata 1990/91 przyniosły wiele zmian. W szkole zaczęły się odbywać lekcje religii, wprowadzono sześciostopniową skalę oceniania. Dzięki zaś przedsiębiorstwu Techbud – otrzymaliśmy pierwszy magnetowid. Firma Vermona podarowała nam organy elektryczne ze wzmacniaczem.

Rok szkolny 1991/92 - trzymaliśmy adaptowany na potrzeby szkoły budynek sąsiedniego przedszkola. Przenieśli się tam uczniowie klas I – III. W marcu otwarto pracownię komputerową, odtąd ósmoklasiści rozpoczęli obowiązkowe lekcje informatyki.

W kolejnym roku szkolnym dzięki aktywności Rady Rodziców udało się ponownie zakupić odtwarzacz do wideokaset, telewizor, krzesła oraz urządzić salę audiowizualną.

Dla uczczenia pamięci zmarłego kolegi – pedagoga, wielkiego animatora i propagatora sportu Zygmunta Dolinkiewicza szkoła podjęła inicjatywę organizacji Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików. Memoriał był początkowo imprezą o zasięgu krajowym, a po kilku latach zmagania miały charakter międzynarodowy. W lutym 2004 r. rozegrano już XI Memoriał.

W 30 roku swego istnienia szkoła liczyła 747 uczniów, 56 pedagogów uczących w 32 oddziałach. 23 listopada 1994 r. powstał przy SP 15 Uczniowski Klub Sportowy Lider zrzeszający 150 członków.

Koniec roku szkolnego 1995/96 przyniósł uchwałę miasta nakazującą powrót oddziałów nauczania początkowego do budynku głównego przy ul. Kotsisa 1.

W marcu 1999 r. zakończyły się burzliwe dyskusje na temat sieci szkół w Gorzowie. Zdecydowano, iż od 1 września w budynku SP 15 ma pozostać sześcioklasowa szkoła podstawowa.

24 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w apelu oraz uroczystości rozformowania i pożegnania Sztandaru 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów, która przez wiele lat była zakładem opiekuńczym SP 15.

W 2000 r. z inicjatywy wicedyrektor Marii Traczyk szkoła przystąpiła do organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Dziecięcej Matka, Mama, Mamusia. Konkurs odbywający się w formule biennale, na stałe wpisał się do kalendarza imprez szkolnych.

Od roku 2001 do 2020 szkołą zarządzała mgr Maria Traczyk,

W naszej placówce otwarto wówczas pracownię internetową na 14 stanowisk. Nawiązaliśmy także kontakt z Grundschule Mitte w Eberswalde. Zachęceni efektami współpracy z niemiecką szkołą zaczęliśmy ubiegać się o uczestnictwo w projekcie Sokrates.

W 2002 r. Piętnastka stała się pierwszą publiczną podstawówką w mieście realizującą program Unii Europejskiej Socrates Comenius. W ramach projektu współpracujemy ze szkołami z Austrii, Hiszpanii, Irlandii i Niemiec. Szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku. Wpływ na to niewątpliwie mają osiągnięcia uczniów i nauczycieli we wszystkich obszarach życia szkoły.

Ważniejsze wydarzenia w historii naszej szkoły

Dyrektorzy i wicedyrektorzy

 

Dyrektor

Lata

Wicedyrektor

Lata

 

Tadeusz Androchowicz

1964-1970

Kazimierz Krych

1964-1967

 

Zofia Przysucha

1967-1970

 

Ireneusz Dreger

1970-1978

Zofia Przysucha

1970-1971

 

Danuta Zwiernik

1971-1978

 

Krystyna Kopacz

1975-1976

 

Irena Krzyżanowska

1978-1988

Łucja Orłowska

1978-1983

 

Monika Pietrzykowska

1979-1980

 

Łucja Wilczyńska

1980-1981

 

Teresa Niemyska

1982-1986

 

Maria Zaczyńska

1983-1988

 

Janina Ladowska

1986-1987

 

Jadwiga Susmenda

1987-1988

 

Marian Madeksza

1988-1991

Jadwiga Susmenda

1988-1989

 

Maria Zaczyńska

1988-1991

 

Zofia Rokicka

1989-1991

 

Paweł Wilczyński

1991-2001

Barbara Klimanowska

1991-1997

 

Wiesława Lenkajtis

1991-1999

 

Maria Traczyk

1999-2001

 

Maria Traczyk

2001-2020

Maria Łangowska

2001-2012

 

Beata Sławuta

2012-2018

 

Karolina Jankowiak

2017-2020

 

Monika Prokopiuk

od 2018

 

Karolina Jankowiak

od 2020

 

27 sierpnia 1964 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze nadało Szkole Tysiąclecia w Gorzowie Wielkopolskim imię Ludowego Wojska Polskiego. Na mocy niniejszej decyzji od dnia 1 września 1964 roku obowiązuje następująca nazwa: Szkoła Podstawowa im. Ludowego Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. Szkoła Podstawowa nr 15 rozpoczęła swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą w dniu 1 września 1964 roku i od tego dnia datuje się jej historia.

Pierwszym kierownikiem szkoły został Tadeusz Androchowicz. 1 września 1964 roku grono pedagogiczne liczyło trzydzieści osób.

  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl