07 March 2022

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Już od 7 marca br. rozpoczynamy w naszej szkole realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z przysługującym nam przydziałem godzin oraz rozpoznanymi potrzebami nasi uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów: pedagoga, psychologa i logopedę. 

Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl