Deklarację sporządzono 27 sierpnia 2021 roku na podstawie samooceny.

 • Do budynku Szkoły Podstawowej nr 15 prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kotsisa, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor szkoły.
 • Budynek jest czterokondygnacyjny podpiwniczony, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące do piwnicy. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
 • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu i online.
 • W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność architektoniczna

Uprzejmie informujemy, że zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący może wnieść skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • część treści została zaprojektowana przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej;
 • administrator dokłada wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Powody wyłączenia

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, powody niezgodności lub wyłączenia wymienione zostają poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z ich treścią;
 • brak opisu zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty cyfrowe) z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Szkoła Podstawowa nr 15

imienia Wojska Polskiego

ul. Aleksandra Kotsisa 1

66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefon: 957228729

Telefon komórkowy: 667659236

Witryna internetowa: https://nowa-sp15gorzow.pl/

e-mail: sp15@edu.gorzow.pl

Dane teleadresowe jednostki

Szkoła Podstawowa nr 15 imienia Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://nowa-sp15gorzow.pl/

Wstęp deklaracji

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

 1. pl
 2. en
 3. uk
 1. pl
 2. en
 3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl